Prevádzkový poriadok

 

1.     Vstupom do priestorov virtuálnej reality dáváte automaticky súhlas s prevádzkovým poriadkom a ste povinný ho dodržiavať.

2.     Fajčenie a požívanie alkoholu je zakázané.

3.     Pri porušení prevádzkového poriadku alebo neuposlúchnutia pokynov personálu budete z priestorov vykázaný bez nárokov na vrátenie vstupného.

4.     Vstup do priestorov herne je na vlastné nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za duševné a fyzické zdravie návštevníkov, ani za jeho zmenu po dobu pobytu v herni.